2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Invis PayGuard | Grant no. POIR.02.03.02-14-0075/20 

Funding amount: 335 410 PLN

Title: Usługa badawcza zmierzająca do stworzenia urządzenia Invis PayGuard zapewniającego całkowite bezpieczeństwo płatności bezdotykowych

Przedmiotem projektu Wnioskodawcy jest opracowanie przez podmiot badawczy znaczącego ulepszenia urządzenia Invis Pass pod nazwą Invis PayGuard zapewniającego całkowite bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych. Invis Pass, to inteligentny pasek do zegarka klasycznego umożliwiający płatność bezgotówkową. Zakres projektu obejmuje zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego, innowacyjnego urządzenia Invis PayGuard, które Wnioskodawca wdroży do swojej działalności (produkcja seryjna).„Własność intelektualna w Twojej firmie”

Firma Invis Sp. z o.o. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Efektem projektu jest uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

 

Koszt usługi objętej grantem brutto: 1410,00 zł

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE: 1089,02zł

 

2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Dostępność plus | Grant no. POIR.02.03.05-14-0122/21

Project cost: 404 916 PLN
Funding amount: 279 820 PLN

Title: Profesjonalny proces projektowy dotyczący opracowania znacząco ulepszonego urządzenia Invis Care

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego powstałego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego znacząco ulepszonego urządzenia Invis Care do aktywizacji fizycznej i zdrowego stylu życia dla użytkowników 65+ przy wsparciu bliskich i ich opiekunów.