2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Invis PayGuard | Grant nr. POIR.02.03.02-14-0075/20

Kwota dofinansowania: 335 410 zł

Tytuł: Usługa badawcza dążąca do stworzenia urządzenia Invis PayGuard zapewniago zapewnienie bezpieczeństwa płatności bezdotykowych

Badanie projektu Wnioskodawcy jest opracowaniem przez podmiot badawczego ulepszenia urządzenia Invis Pass pod nazwą Invis PayGuard wykrywago bezpieczeństwo płatności bezgotówkowych. Invis Pass, to inteligentny pasek do zegarka zwykłego, umożliwiający płatność bezgotówkową. Zakres projektu obejmuje zakup od jednostki naukowej usługi późniejszej na opracowaniu korzyści ulepszonego, innowacyjnego urządzenia Invis PayGuard, który jest świadczeniodawcą wdrożycie swojej działalności (produkcja seryjna).„Własność intelektualna w Twojej firmie”

Firma Invis Sp. ogród zoologiczny udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Celem projektu jest kształtowanie wydajności w zakresie wykorzystania własności ochrony własnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

E fektem projektu jest wykorzystanie praktycznej wiedzy, jak chroniona własność intelektualna firmy oraz jak korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu wsparcia konkurencyjności firmy.

Koszt usług związanych z grantem brutto: 1410,00 zł

Całkowita kwota dotacji otrzymanego z UE: 1089,02zł

2.3.5 Projekt dla minimalnej
Dostępność plus | Grant nr. POIR.02.03.05-14-0122/21

Koszt projektu: 404 916 zł
Kwota dofinansowania: 279 820 zł

Tytuł: Profesjonalny proces projektowy służący do ulepszania ulepszonego urządzenia Invis Care

Zadaniem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorcowego urządzenia go w ramach programu profesjonalnego procesu projektowego obsługi ulepszonego urządzenia.