Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Islandia

Irlandia

Włochy

Kuwejt

Łotwa

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Malta

Holandia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Afryka Południowa

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Tajlandia

Ukraina

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zjednoczone Królestwo